14 jul 2018

Ventilasjon

Sameiet ble oppført i 1936 og har såkalt naturlig ventilasjon som var vanlig på den tiden.

Det er viktig at ventilasjonsluker i vegger ikke dekkes til av skap eller annet.

I tillegg skal det være luke til felles luftesjakt på kjøkken, samt ventilasjon på bad. Det er ikke tillatt å koble til kjøkkenvifte eller baderomsvifte til felles luftesjakt, både på grunn av brannfare og siden det forstyrrer balansen I ventilasjon I andre leiligheter.

Dersom det er ønskelig med en rask utlufting etter dusj etc, gjøres dette ved å åpne vinduene og på den måten sørge for gjennomtrekk.