14 jul 2018

Strømavlesning

Smarte, automatiske strømmålere ble innfaset i sameiet fra høsten 2017.

Den nye løsningen innebærer at beboere ikke lenger trenger avlese og rapportere strømmåleren selv.

Strømmåler til leiligheten er plassert i et metallskap i oppgangen rett utenfor hver seksjon.

Du/dere skal ha fått nøkkel til skapet.

Om sikringsskapet nøkkel er tapt kan ny kjøpes på Jernia og er en standard OLU-nøkkel.

Nummer på strømmåler skal stå på avlesningsseddel du/dere mottar fra strømleverandøren.