14 jul 2018

Ringeklokkeskilt

Det er styrets ansvar å vedlikeholde ringeklokketablået. Det er ingen automatikk I at ringeklokketablåene oppdateres vedinn flytting. Dersom du ønsker en oppdatering/endring, sender du styret en epost med hvilke navn som skal stå på ringeklokka.

Det er ikke tillatt med klistrelapper, overskrivinger eller annet på ringeklokkene eller postkassene. Dette vil bli fjernet uten varsel og kan I tillegg medføre skriftlig advarsel fra styret.