14 jul 2018

Klager

Klager sendes styret skriftlig pr e-post. Ved festbråk og tilsvarende støy er det viktig å dokumentere dato og tidspunkt for når dette fant sted. Forretningsfører OBOS vil så utstede en skriftlig klage til den aktuelle seksjonseier og plassere ansvaret der.