14 jul 2018

Individuelle varmtvannsmålere

På Årsmøtet 2017 ble det bestemt at sameiet skal innføre individuelle varmtvannsmålere på  dusj/vask og varmtvann for oppvarming (sentralvarme /radiatorer). Dette vil innebære at hver seksjon betaler for forbruk, som innebærer en mer rettferdig fordelingen av kostnader knyttet til varmtvann. Etter planen vil innfasingen skje høsten 2018.

I praksis vil varmtvann skilles ut fra den månedlige husleien, og forventet (akonto) forbruk faktureres månedsvis. Etter ett år vil at konto beløpet avstemmes mot faktisk forbruk i perioden. Dette vil typisk skje i juli.