14 jul 2018

Håndverkertjenester(rørlegger, elektriker osv.)

Rørlegger:

Eier(e) av leiligheten har selv ansvar for røropplegg inne i egen leilighet. Styret anbefaler ingen spesifikke rørleggerfirmaer og beboere står fritt til å velge godkjente rørleggere for arbeid inne i leilighetene.

Elektriker:

Eier(e) av leiligheten har selv ansvar for det elektriske anlegget i egen leilighet, fra sikringsskap til stikkontakter og lysbrytere. Styret anbefaler ingen spesifikke elektrikerfirma og beboere står fritt til å velge godkjente elektrikere for arbeid inne i leilighetene.