14 jul 2018

Forsikringssaker

Alle forsikringssaker meldes skriftlig pr epost til styret som så registrerer en sak hos OBOS. En takstmann vil etter nærmere avtale med seksjonseier besiktige skaden og avgjøre om denne dekkes av sameiets forsikring. Seksjonseier vil normalt måtte dekke egenandelen.

Styret har en egen forsikring på skadedyr (veggdyr, tyske kakerlakker etc) samt avtale med Oslo Veggdyrkontroll AS (OVK) i tilfelle utbrudd. Slike utbrudd kan fort spre seg og beboere bes kontakt med vår samarbeidspartner snarest ved mistanke. Det er oppslag om skadedyr med kontaktinformasjon til OVK i hver oppgang.