14 jul 2018

Dugnad

Sameiet avholder normalt 2 dugnader i året, en vårdugnad i mai og en høstdugnad i september/oktober. Styret leier inn containere I forbindelse med dugnaden, slik at vi kan bli kvitte store gjenstander som beboere ellers må få kjørt vekk for egen regning.

Beboerne får beskjed gjennom informasjonsbrev når dugnaden nærmer seg, og det forventes at hver seksjon stiller med minst en person.

Etter oppgraderingen av bakgården 2016/17 er behovet for vedlikehold betydelig redusert, så dugnadene brukes til å rydde og eventuelt vaske I fellesområdene og foreta beplantning. Dugnaden, som normalt over på mindre enn 2 timer, er også en social anledning som gir mulighet til å bli bedre kjent med naboer og diskutere aktuelle saker med styrerepresentanter.