14 jul 2018

Brannsikkerhet

Pulverapparat og fastmonterte røykvarslere skal følge leiligheten ved salg og/eller fremleie.  Dersom dette ikke er tilstede må forrige eier og styret kontaktes umiddelbart.

Det skal være montert 2 selvstendige røykvarslere I hver leilighet I tillegg til seriekoblede varslerne I fellesarealene.

Kontroll av anlegget i fellesarealene:

Anlegget kontrolleres og testes årlig av godkjent kontrollør. Selskapet er ansvarlig for kontroll og utskifting av selskapets utstyr I henhold til gjeldende regelverk.

Regler for fellesarealene:

Det er ikke tillatt å henstille søppel og avfall I trappeoppganger eller andre fellesarealer av hensyn til brannsikkerheten. Trappeoppganger og andre rømningsveier skal holdes fri for hindringer som reduserer fremkommelighet ved rømning eller evakuering, eller for redningsmannskaper.

Alle branndører skal holdes lukket til enhver tid.

Oppmøtested ved brann:

På oppslagstavlen I hver oppgang skal det være en branninstruks med nødtelefonnummer og opplysninger og oppmøtested I tilfelle brann. Gjør deg kjent med dette.