14 jul 2018

Beboerregister

HMS reglementet pålegger Sameiet å vedlikeholde et beboerregister med oversikt over alle beboere i Sameiet til enhver tid. Dette spesielt I tilfelle nødsituasjoner slik at det er mulig å kontakte beboere raskt. Seksjonseier er ansvarlig for at Styret til enhver tid har oversikt over hvilke personer som bor i den enkelte seksjon. For oppdatering/endring av beboerregister, kontaktes styret pr epost post@ringgaten.no med navn, epostadresse og mobilnummer. Husk også at styret skal ha beskjed når leieboere flytter ut.