14 jul 2018

Avfallshåndtering

Sameiet har 3 renovasjonsstasjoner med kildesortering I bakgården, utenfor oppgang 23, 37 og 47. Det er egne seksjoner for papp og papir, glass og metal samts eksjoner for mat, plast og restavfall. Matavfall og plast legges I hhv grønne og blå kildesorteringsposer som fås gratis I matbutikker. Restavfall legges i vanlige bæreposer.

Styret ber spesielt om at panteflasker ikke kastes I søpla men pantes på vanlig måte. Dette skyldes at Sameiet I perioder har vært plaget av uønskede gjester som roter rundt I søpla vår på jakt etter panteflasker. Dette har igjen tiltrukket rotter som kan være utrivelig nok I seg selv, men også bærere av sykdommer.