Endret: 16 jul 2018     Opprettet: 14 jul 2018

Vaktmestertjenester

Styret har inngått avtale med Vaktmestergruppen for vaktmestertjenester i fellesområdene. Dette er service som styret kan bestille, og beboere skal ikke kontakte styrets vaktmester direkte. Ved spørsmål skal styret kontaktes pr epost.

Sameiet har imidlertid et styremedlem som kan kontaktes for å utføre ulike oppgaver for beboere. Kontaktinformasjon: NeshibMedic, mob: 967 15 919.