16 jul 2018

Utgangsdører

For å forhindre uønskede gjester skal utgangsdører til enhver tid holdes lukket og låst. Det er ikke tillatt å holde disse åpne med murstein etc. Det er heller ikke tillatt å hekte av dødpumpen og slik holde dørene åpne. Dette medfører slitasje kuleleddet og unødvegvendige vedlikeholdsutgifter.