16 jul 2018

Sentralvarme

Sameiet oppvarmes i alle hovedsak av fjernvarmen som leveres til radiatorene. I tillegg har noen beboere etter råd fra Styret gått til anskaffelse av elektriske radiatorer som supplement til de verste kuldeperiodene.

Sentralvarmen skrus på på høsten når temperaturen faller under et gitt nivå. Fyringskostnadene utgjør en stor månedlig kostnad, og Styret ønsker hverken skru på fjernvarmen for tidlig og heller ikke for sent.