16 jul 2018

Renhold

Styret har også inngått avtale om vasking og renhold av oppgangene. Det er i hver oppgang et oppslag som viser når siste vask fant sted, og når neste kan påregnes.

Ved klager om dårlig eller ikke utført vask, kan styret kontaktes (se under punkt klager).