Endret: 17 nov 2018     Opprettet: 16 jul 2018

Radiatorer og termostater

Det er den enkelte seksjonseiers ansvar å vedlikeholde radiatorer og radiatortermostater.
Når det ikke er spesielt kaldt ute blir det heller ikke veldig varmt i radiatorene.
Når det blir kaldere ute kommer det til å bli varmere i radiatorene, dette er fordi det er en sensor ute som måler gradene.
Det kan også være at det er luft i radiatorene, derfor anbefaler vi også at du sjekker med en luftenøkkel/radiatornøkkel at det kommer vann fra lufteventilen. Radiatornøkler er standardvare hos jernvarehandlere (ikke styrets ansvar).
Lufteventilen finner du øverst på radiatoren i motsatt ende av termostathodet.
Kommer det luft så venter du med å stenge lufteventilen til det kommer vann.
Kommer det hverken luft eller vann, ringer du Øst VVS AS på tlf 91 90 45 04 (Simen).
NB ! Husk at du alltid stenger lufteventilen selv om det ikke kommer vann eller luft.