17 nov 2018

Lufting av radiatorer

I disse dager starter de fleste borettslag og husstander opp sine fjernvarmeanlegg, og i den anledning er det viktig å minne alle på å lufte radiatorene sine.

Fortum Oslo Varme har laget en liten instruksjonsfilm som forklarer litt om hvorfor og hvordan man lufter radiatorer.  

Her er adressen til videoen: http://fortumvarme.no