Endret: 16 jul 2018     Opprettet: 14 jul 2018

Avløp og sluk

Det er seksjonseiers/beboers ansvar å sørge for at avløp og sluk ikke tetter seg og medfører lekkasjer og oversvømmelser.

Siden 2005 har sameiet hatt 3 slike saker i året i gjennomsnitt, de fleste som direkte følge av uaktsomhet og skjødesløshet. Det er penger rett ut vinduet, for det påvirker sameiets driftskostnader og dermed husleia for alle.

Om det kan påvises uaktsomhet fra seksjonens side, vil den aktuelle seksjonseier i tillegg betale egenandelen på forsikringen. Dette er virkelig ingen tjent med, men det viser hvor viktig gode vedlikeholdsrutiner og bevisstgjøring rundt temaet er.

Fjern hår og annet avfall fra kummen på badet/dusjutstyr regelmessig, minst en gang i måneden. Matfett og annet matavfall skal IKKE slås ut i oppvaskkum fordi det vil tette rørene og skape oversvømmelse og vannskader. Toaletter skal kun brukes til det de er konstruert for.

Mudin Avløpsåpner

Mudin Avløpsåpner er en testvinner som anbefales av rørleggere og vaktmestere.

Bruk gjerne produktet preventivt sammen med normal rengjøring, og i alle fall når du merker at sluket virker tregere enn hva du er vant til.  Dette er en signal du må ta seriøst.

Produktet kan kjøpes i de fleste dagligvarebutikker.

Bruksanvisning finnes på flasken.