Endret: 17 nov 2018     Opprettet: 10 sep 2018

Isekk / containersekker

Ifølge retningslinjer fra Oslo Brann og Redningsetat samt sameiets forsikring, skal containersekker stilles minst 5 meter fra bygning. Dersom dette ikke følges og brannskade på bygning inntreffer, kan ansvarlig bli krevd regress fra forsikringsselskapet.

Mer info