Endret: 14 jul 2018     Opprettet: 25 jun 2010

Søppelhåndtering

Kast søppel på riktig sted!

MØBLER/EL-ARTIKLER/FARLIG AVFALL/BATTERIER/GLASS OG METALLEMBALLASJE/ANDRE STORE TING

Skal under INGEN omstendigheter settes utenfor bygningen eller i søppelskur. Kun restavfall, matavfall, plast og papir skal kastes i egnede kasser bak blokka.

Elektriske artikler skal leveres hos butikk som selger slike (Elkjøp, Carl Berner) eller på gjenbruksstasjon, og møbler, farlig avfall o.l må kjøres til egnet sted.

Glass og metallemballasje skal kastes i nærmeste miljøstasjon (krysset Københavngata 23/Chr Michelsens gt).

KILDESORTERING: RESTAVFALL/MATAVFALL/PAPIR/PLAST/VÅTORGANISK

ALLE kassene i søppelskurene skal brukes. Matavfall skal i grønne poser, plastemballasje i blå (poser kan f eks hentes hos Rimi, Carl Berner). Søppel på bakken tiltrekker rotter og andre skadedyr. Gå lenger inn enn første kasse når denne er full og benytt andre kasser.

Blokka skal kildesortere avfall! Dette kan du lese mer om her.

PAPP/PAPIR

Kun PAPP og PAPIR skal i kassene for dette. For at det økende volumet av avfall skal få plass må pappesker komprimeres og legges skikkelig ned i kassene. All plast og annen emballasje må fjernes og kastes i korrekt avfallskategori før papp kastes.